W stronę kognitywnej historii obrazu: od zwrotu ikonicznego do estetyki neuronalnej

mellonEG.v-final2Polecamy kolejne wystąpienie dotyczące zwrotu kognitywnego i jego konsekwencji w historii sztuki. Profesor Barbara Stafford bada wybrane przykłady sztuki nowoczesnej oraz XVIII-wieczne angielskie malarstwo romantyczne (np. J. Reynolds, G. Romney) w kontekście problemów formalnych. Do swojej analizy wykorzystuje narzędzia wytworzone w laboratorium neuroestetycznym. Badaczka stara się wskazać konieczność łączenia badań historycznych i kontekstowych z odkryciami nauk kognitywnych. Jako jednego z pierwszych tego typu działań wymienia XIX-wieczny asocjacjonizm angielski. Poniższy wykład to błyskotliwa krytyka nurtów czysto hermeneutycznych odwracających się od problemów formalnych oraz pomijających kwestię percepcji i wpływu środowiska na artystę. Stafford z równą płynnością powołuje się na klasyków filozofii (J.S. Mill) i metodologi historii sztuki (G. Semper), co neurobiologii (A. Damasio, S. Zeki).

Barbara Maria Staford, Towards a Cognitive Image History: From Iconic Turn to Neuronal Aesthetics, „Iconic Turn Felix Burda Memorial Lectures, 26.06.2003.