Spotkanie Naukowe już we czwartek !

logo

Prezentujemy ostateczny program Spotkania Naukowego Neuro-historia sztuki?

Program Spotkania [pdf]

 

 20 czerwca, czwartek, 16:00-21:00

16:30-18:00 Kino Centrum, CSW Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 13
Powitanie uczestników i gości Spotkania Naukowego.

WYKŁAD

17:00-18:00
Wykład prof. Johna Oniansa, Dlaczego potrzebujemy neurohistorii sztuki? (wykład w języku angielskim)

PANEL DYSKUSYJNY

18:00-20:00
Kolejną część Spotkania stanowić będzie PANEL DYSKUSYJNY z udziałem zaproszonych gości:
prof. dr. hab. Włodzisława Ducha (UMK, Toruń),
prof. dr. hab. Doroty Folgi-Januszewskiej (UKSW, Warszawa),
dr. Piotra Podlipniaka (UAM, Poznań),
dr. Tomasza Komendzińskiego (UMK, Toruń),
dr Agnieszki Jelewskiej (HAT Center, Poznań).
Panel poprowadzą dr hab. Elżbieta Pilecka (UMK, Toruń) i mgr Łukasz Kędziora (Poznań). W czasie panelu goście wygłoszą krótkie referaty.
Po wystąpieniach rozpocznie się debata z udziałem publiczności.

MANIFEST

20:00-21:00 LabSen, CSW Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 13
Uzupełnieniem panelu dyskusyjnego będzie „MANIFEST NEURO-HISTORII SZTUKI”, w trakcie którego pisane zostaną postulaty założeń Spotkania Naukowego, wnioski po dyskusji panelowej, które stać się mogą przyczynkiem dla stworzenia w dalszej perspektywie czasopisma naukowego, bazy naukowców do zespołów multikompetencyjnych i będzie jednocześnie punktem wyjścia dla kolejnego spotkania przewidywanego za dwa lata (2015).

 21 czerwca, piątek, 10:00-20:00

10:00-20:30, Kino Centrum, CSW Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 13 Kolejny blok wydarzeń Spotkania Naukowego to KONFERENCJA NAUKOWA „Neuro-historia sztuki?”. Konferencja odbędzie się w formie seminarium, prelegenci wygłoszą referaty (ok. 30 minut), po których nastąpi dyskusja z udziałem publiczności.
10:00-12:00
Sławomir Michalak (Uniwersytet Medyczny, Poznań), Obraz dystonii w sztuce i jej znaczenie w rozwoju „dysartrii” u artystów
Jan Jabłonka (Uniwersytet Warszawski), Patrzeć nie znaczy widzieć
Jan Garstka (Uniwersytet Warszawski), Rola fizjologii układu wzrokowego w odbiorze kolorów i kontrastów barw
Sebastian Gawłowski (Uniwersytet Warszawski), Zbrukane widzenie. Próba neuroestetycznej interpretacji myśli i twórczości artystycznej Władysława Strzemińskiego.
Tomasz Oleksy, Anna Wnuk (Uniwersytet Warszawski), Poszerzone znaczenie miejsca – wpływ ucielesnionego doświadczenia historycznego na kształtowanie się związków z miejscem
DYSKUSJA

12:00-12:20 przerwa kawowa

12:20-14:00
Kalina Kukiełko-Rogozińska (WSH, Szczecin), Ciało elektronicznie przedłużone – natura, (bio)sztuka i medycyna
Aleksandra Kargul (UAM, Poznań), Zmysłowość płótna, czyli o problemie erotyzmu w sztuce
Agnieszka Bandura (Uniwersytet Wrocławski), Bodziec? Fakt estetyczny? Zjawisko? O przedmiocie estetyki eksperymentalnej i jej metodach
Małgorzata Dancewicz (Uniwersytet Wrocławski), Zastosowanie neuronauki w sztukach performatywnych na przykładzie Mariny Abramović i Marty de Menezes
DYSKUSJA

14:00-15:00 LUNCH

15:00-16:40

Anna N. Nawrot (Uniwersytet Łódzki), Sztuka i trauma. Studium procesu percepcji i interpretacji aktu przez kobiety po mastektomii
Magdalena Nowak (SNS PAN, Warszawa), Teoria empatii, devotio moderna i neurony lustrzane. Analiza cyklu The Passions Billa Violi
Maja Zawierzeniec, (Szkoła Wyższa Wszechnica Polska, Warszawa; Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW, Warszawa), Młoda sztuka we współczesnym Meksyku
Maciej Zdanowicz (ASP, Łódź), Psychofizjologiczny aspekt dzieła „Linii rytmicznych” Wacława Szpakowskiego – studium przypadku
Ewa Sobiecka (KUL, Lublin), Sztuka synestetyczna?
DYSKUSJA

16:40-17:00 przerwa kawowa

17:00-18:40
Adam Zemełka (UMK, Toruń), Psychologia sztuki pogranicza w świetle kognitywnej socjologii historycznej na przykładzie grecko-buddyjskiej sztuki Gandhary
Julia Pronobis (UMK, Toruń), „Dzieło otwarte” w percepcji neuroestetycznej. Zagadnienia konserwatorskie i muzealnicze
Łukasz Kędziora (Poznań), Neuro-historia sztuki jako kontynuacja i aktualizacja myśli Rudolfa Arnheima
DYSKUSJA

18:40-19:00 Podsumowanie i zakończenie Spotkania Naukowego

 WARSZTATY

12:00-17:30, LabSen, CSW Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 13
WARSZTATY to część spotkania naukowego poświęcona wspólnym eksperymentom historyków sztuki, badaczy tańca oraz kognitywistów i filozofów. Formuła warsztatów wymaga udziału dwóch badaczy o różnych (uzupełniających się) kompetencjach. Zabieg ten ma na celu zbliżenie do siebie różnych dziedzin, a co ważniejsze, wzajemne zrozumienie metod badawczych.

12:00-13:30 – prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska (UKSW) Pojęcie bodźca niejednoznacznego
14:00-15:30 – dr Piotr Markiewicz, mgr Łukasz Kędziora (UAM) Diagnozowanie płótna
16:00-17:30 – dr Tomasz Komendziński, mgr Małgorzata Baka-Theis (UMK)
Sensomotoryka tańca afrykańskiego