Pdf/Bibliografia

A

Arnheim Rudolf, Gestalt and Art A Psychological Theory, New York 2005.

Arnheim Rudolf, Sztuka i percepcja wzrokowa, Gdańsk 2005.

Arnheim Rudolf, To the Rescue of Art: Twenty-Six Essays, Berkeley 1992.

B

C

Cavanagh Patrick, Artists on science: scientists on art, „Nature” 2005, nr 434, s. 301-307.

Changeux Jean-Pierre, Art and Neuroscience, „Leonardo” 1994, nr 27, s. 189-201.

Changeux Jean-Pierre, Ricoeur Paul, What Makes Us Think? A Neuroscientist and a Philosopher Argue about Ethics, Princeton 2000.

Croft James, The Challenges of Interdisciplinary Epistemology in Neuroesthetics, „Mind, brain and education 5” 2009, nr 1, s. 5-11.

D

D’Alleva Anne, Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2005.

De Sousa Ronald, Is Art an Adaptation? Prospects for an Evolutionary, Perspective on Beauty, The Journal of Aesthetics and Art Criticis, „Art, Mind, and Cognitive Science” 2004, nr 2, s. 109-118.

Domańska Ewa, Jakiej metodologii potrzebuje współczesna humanistyka?, „Teksty Drugie” 2010, nr 1-2, s. 45-55.

E

F

Freedberg David, Vittorio Gallese, Motion, emotion and empathy in esthetic experience, „Trends in Cognitive Science” 2007, nr 11, s. 197-202.

G

Gombrich Ernst, A lifelong Interest: Conversation on Art and Science with Didier Eribon, London 1993.

Gombrich Ernst, Sztuka i złudzenie, Warszawa 1981.


H

Helmholtz Hermann, On the Relation of Optics to Painting, [w:] Science and Culture: Popular and Philosophical Essays, ed. by David Cahan, Chicago 1995, s. 279–308.

Hirstein William, Ramachandran Vilayanur, Nauka wobec zagadnienia sztuki. Neurologiczna teoria doświadczenia estetycznego, [w:] Mózg i jego umysły, red. Wioletta Dziarnowska, Andrzej Klawiter, Poznań 2006.

Hyman John, Art and Neuroscience, [w:] Beyond Mimesis and Convention, Boston Studies in the Philosophy of Science, ed. by Roman Frigg, Matthew Hunter, Boston 2010, s. 245-263.

I

Ippolito Mark, Trusting Aesthetics to Prosthetics, „Art Jurnal” 1997, nr 56, s. 68-74.

J

K

L

Livingstone Margerett, Vision and the brain. The biology of seeing, New York 2002.

M

Marmor Michael, Ravin James, The Artist’s Eyes, New York 2009.

Morgenthaler Walter, Esman Allan, and Spoerri Elka, Madness & art: the life and works of Adolf Wölfli, Nebraska 1992.

Müller Jooachim, Harald Szeemann: exhibition maker, Ostfildern-Ruit 2006.

N

Neurological Disorders in Famous Artists, ed. by Julien Bogousslavsky, Francois Boller, „Frontiers of Neurology and Neuroscience” 2005, vol. 19.

Neurological Disorders in Famous Artists. Part 2, ed. by Julien Bogousslavsky, Michael Hennerici, „Frontiers of Neurology and Neuroscience” 2007, vol. 22.

Neurological Disorders in Famous Artists. Part 3, ed. by Julien Bogousslavsky, Michael Hennerici, Hansjorg Bäzner, Claudio Bassetti, „Frontiers of Neurology and Neuroscience” 2010, vol. 27.

O

Onians John, Neuroarthistory: From Aristotle and Pliny to Baxandall and Zeki, Yale 2008.

P

Prinzhorn Hans, Genius and Madness, „Parnassus” 2006, nr 1, s. 19-20.

Przybysz Piotr, Markiewicz Piotr, Neuroestetyka. Przegląd zagadnień i kierunków badań, [w:] Piotr Francuz, Na ścieżkach neuronauki, Lublin 2010, 109-149.

Przybysz Piotr, O uchwytywaniu piękna. Rola deformacji estetycznych w tworzeniu i percepcji dzieła sztuki w ujęciu neuroestetyki, [w:] Mózg i jego umysły, red. Wioletta Dziarnowska, Andrzej Klawiter, Poznań 2006.

Przybysz Piotr, Markiewicz Piotr, Dźwignie wyobraźni, „Charaktery” 2007, nr 2, s. 50-53.

Przybysz Piotr, Markiewicz Piotr, Neuroestetyczne aspekty komunikacji wizualnej i wyobraźni, [w:] Obrazy w Umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią, Warszawa 2007, s. 111-148.

Przybysz Piotr, Markiewicz Piotr, Sztuka tworzenia, „Charaktery” 2007, nr 10, s. 46-51.

R

Rustin Terry, Using artwork to understand the experience of mental illness: Mainstream artists and Outsider artists,„GMS Psycho-Social-Medicine” 2008, nr 5, s. 1-14.

Rzepińska Maria, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1983.

S

Salah Alkim Almila Akdağ, Salah Albert Ali, Technoscience Art: A Bridge Between Neuroesthetics and Art History?, „Review of General Psychology” 2008, nr 12(2), s. 150.

Sherringtone Charles, Man on his Nature, London 1940.

T

Ty Michael, On the Cognitive Turn in Literary Studies,„Critical Humanities and Social Sciences” 2010, nr 19, s. 205-219.

U

W

William Hirstein, Ramachandran VilayanurNauka wobec zagadnienia sztuki, [w:] Mózg i jego umysły,  red. Wioletta Dziarnowska, Andrzej Klawiter, Poznań 2006.

X

Y

Z

Zeki Semir, Closet reductionists, „Trends in Cognitive Sciences” 2001, nr 4.

Zeki Semir, Inner Vision: An Explaration of Art and the Brain, Oxford 1999.

Zeki Semir, Lamb Michael, The neurology of kinetic art, „Brain” 1994, tom 117.

Zeki Semir, The neurology of ambiguity, „Consciousness and Cognition” 2004, tom 13, s. 173-196.

Zeki Semir, Statement on Neuroesthetics.

Jedna myśl nt. „Pdf/Bibliografia

  1. Pingback: Otwarta bibliografia | Neuro-historia sztuki ?

Komentarze są wyłączone.