Manifest neurohistorii sztuki

Publikujemy manifest prezentowany pierwszego dnia Spotkania Naukowego. Jako organizatorzy postanowiliśmy wyrazić nim nasze oczekiwania w stosunku do warsztatu badacza i interpretatora sztuki. W manifeście znaleźć można także kilka ogólnych kwestii dotyczących metodologii badań humanistycznych i związanych z nią problemów instytucjonalnych. Manifest jest zbiorem postulatów, których spełnienie jest konieczne jeśli chcemy myśleć o prowadzeniu badań trans/multidyscyplinarnych. Czytaj dalej →

Spotkanie Naukowe już we czwartek !

Prezentujemy ostateczny program Spotkania Naukowego Neuro-historia sztuki? Program Spotkania [pdf]    20 czerwca, czwartek, 16:00-21:00 16:30-18:00 Kino Centrum, CSW Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 13 Powitanie uczestników i gości Spotkania Naukowego. WYKŁAD 17:00-18:00 Wykład prof. Johna Oniansa, Dlaczego potrzebujemy neurohistorii sztuki? (wykład w języku angielskim)

Prof. John Onians w Toruniu!

Z przyjemnością informujemy, iż gościem specjalnym Spotkania Naukowego będzie twórca pojęcia neuroarthistory i autor książki Neuroarthistory: From Aristotle and Pliny to Baxandall and Zeki – John Onians. Profesor wygłosi wykład inauguracyjny oraz weźmie udział w dyskusji panelowej. John Onians w latach 1971-2007 wykładał na University of East England. Prowadził także badania na uniwersytetach w Cambridge, Czytaj dalej →

Empatia, doświadczenie estetyczne i ślady artysty w dziele sztuki

Prezentujemy multidyscyplinarny „tandem” badawczy składający się z historyka sztuki (D. Freedberg) i neurobiologa (V. Gallese). Naukowcy poruszają kwestię znaczenia neuronów lustrzanych dla odczuwania emocji wywołanych przez dzieło sztuki. Analizując dzieła Caravagia, Goyi, i El Greco badacze starają się odpowiedzieć na pytanie o rolę empatii w postrzeganiu i interpretacji obrazów. Przytaczając różne wyniki badań wskazują oni Czytaj dalej →

W stronę kognitywnej historii obrazu: od zwrotu ikonicznego do estetyki neuronalnej

Polecamy kolejne wystąpienie dotyczące zwrotu kognitywnego i jego konsekwencji w historii sztuki. Profesor Barbara Stafford bada wybrane przykłady sztuki nowoczesnej oraz XVIII-wieczne angielskie malarstwo romantyczne (np. J. Reynolds, G. Romney) w kontekście problemów formalnych. Do swojej analizy wykorzystuje narzędzia wytworzone w laboratorium neuroestetycznym. Badaczka stara się wskazać konieczność łączenia badań historycznych i kontekstowych z odkryciami nauk kognitywnych. Jako jednego Czytaj dalej →

Czym jest zwrot kognitywny w historii sztuki?

Niewielu jest historyków sztuki usiłujących aplikować metody badań kognitywnych do interpretacji konkretnych dzieł sztuki. Pośród postaci, takich jak John Onians i David Freedberg, pojawiają się naukowcy mniej znani w środowisku polskim. Pamela Sheingorn jest emerytowanym profesorem historii i teatru Uniwersytetu Nowojorskiego. W polecanym przez nas artykule Sheingorn zajęła się problemem zwrotu kognitywnego w historii sztuki ze szczególnym Czytaj dalej →

Portrety choroby Williama Utermohlena

Neuronauka umożliwia interpretację wielu dzieł sztuki, rozbudowując dotychczasową wiedzę na ich temat. W historii sztuki znajdziemy jednak takie obrazy, dla których ta metoda jest wręcz konieczna. Jednym z lepiej znanych przykładów jest twórczość chorego na Alzheimera artysty, Williama Utermohlena. Poniżej zamieszczamy katalog z retrospektywnej wystawy pt. „The Later Works of William Utermohlen: 1995-2000”. Znajdziemy tam Czytaj dalej →

Badania empiryczne – „W stronę neurobiologicznej teorii piękna”

Niezbędnym elementem każdej analizy w duchu neuro-historii sztuki są badania empiryczne. Najczęściej polegają one na metodach neurobrazowania i wymagają doskonałego zaplanowania i sumiennej realizacji. Dla każdego interpretatora określonego dzieła sztuki mogą stać się one fascynującym źródłem informacji. Polecamy tłumaczenie wyników badań Tomohiro Ishizu i Semira Zekiego pt. „W stronę neurobiologicznej teorii piękna”. Tomohiro Ishizu, Semir Czytaj dalej →