„Osiem praw doświadczenia estetycznego”

bogineTekst Ramachandrana i Hirsteina to podstawowa lektura zarówno dla kognitywisty, jak i neuro-historyka sztuki. Polecamy artykuł jako wprowadzenie do wspólnej problematyki neurofizjologii i estetyki. Zachęcamy do krytycznych komentarzy, które nasuną się każdemu historykowi sztuki już po przeczytaniu drugiej strony.

William Hirstein, Ramachandran Vilayanur, Nauka wobec zagadnienia sztuki, [w:] Mózg i jego umysły,  red. Wioletta Dziarnowska, Andrzej Klawiter, Poznań 2006.

 >Źródło<

Załączamy wykład profesora Ramachandrana, „Neurology and the Passion for Art”.