O specyficznej wiedzy jaką jest sztuka i transdyscyplinarnośći

dbDanielle Boutet opublikowała artykuł, w którym pokazuje co i w jaki sposób może wnieść sztuka do transdyscyplinarnej wiedzy. Autorka traktuje sztukę jako szczególny język i podkreśla znaczenie płynącej z niego wiedzy. W szerokim epistemologicznym kontekście dowodzi jak zwodniczy potrafi być usankcjonowany latami podział na to, co naukowe, weryfikowalne oraz na to, co przynależy do sfery doświadczania i emocji. Tekst w przyjazny sposób wprowadza czytelnika w dobrze znane naukom ścisłym zagadnienie transdyscyplinarności w kontekście wytwarzania i interpretacji sztuki. Być może nie warto pytać o to, co ktoś wie o sztuce, ale o to, czego dowiadujemy się przez sztukę. To pozornie oczywiste stwierdzenie stanowi podstawę do porównywania znaczenia wiedzy osiąganej tradycyjnym metodami science oraz tego czego i za pomocą jakich narzędzi możemy dowiedzieć się przez dzieło sztuki.

Boutet Danielle, Vision and Experience: The Contribution of Art to Transdisciplinary Knowledge, „Transdisciplinary Journal of Engineering & Science”, tom 4, s 105-115, 2013.

>Źródło<