Empatia, doświadczenie estetyczne i ślady artysty w dziele sztuki

Desastres_de_la_guerra_33Prezentujemy multidyscyplinarny „tandem” badawczy składający się z historyka sztuki (D. Freedberg) i neurobiologa (V. Gallese). Naukowcy poruszają kwestię znaczenia neuronów lustrzanych dla odczuwania emocji wywołanych przez dzieło sztuki. Analizując dzieła Caravagia, Goyi, i El Greco badacze starają się odpowiedzieć na pytanie o rolę empatii w postrzeganiu i interpretacji obrazów. Przytaczając różne wyniki badań wskazują oni na grupę fenomenów związanych z postrzeganiem obrazów, pośród których za ciekawszą uznać można analizę śladów ruchu ręki artysty.

Freedberg David, Gallese Vittorio, Motion, emotion and empathy in esthetic experience, „Trends in Cognitive Science” 2007, t. 11, s. 197-202

>Źródło<