Czym jest zwrot kognitywny w historii sztuki?

seingornNiewielu jest historyków sztuki usiłujących aplikować metody badań kognitywnych do interpretacji konkretnych dzieł sztuki. Pośród postaci, takich jak John Onians i David Freedberg, pojawiają się naukowcy mniej znani w środowisku polskim. Pamela Sheingorn jest emerytowanym profesorem historii i teatru Uniwersytetu Nowojorskiego. W polecanym przez nas artykule Sheingorn zajęła się problemem zwrotu kognitywnego w historii sztuki ze szczególnym uwzględnieniem neuro-historii sztuki i neuroestetyki. Opierając się między innymi na badaniach Alva Noë, interpretuje XIII-wieczne miniatury ilustrujące poemat napisany przez księdza Wernhera w Augsburgu w 1172 r. Temat tej pracy jest tym ciekawszy, że analizowane ilustracje pochodzą z manuskryptu przechowywanego w Bibliotece Jagielońskiej w Krakowie.

Pamela Sheingorn, Making the Cognitive Turn in Art History: A Case Study, „Emerging Disciplines”, Rice University Press.

>Źródło<