Czym jest diagnozowanie płótna?

Dr Piotr Przybysz i dr Piotr Markiewicz szukają źródeł geniuszu i talentu artystycznego w różnego rodzaju chorobach. Badacze poddają analizie między innymi dzieła El Greco, Moneta i Goi. Polecamy refleksję nad diagnozowaniem płótna w kategoriach metodologii badań nad sztuką.

Przybysz Piotr, Markiewicz Piotr, Sztuka tworzenia, „Charaktery” 2007, nr 10, s. 46-51.

>źródło<

Załączamy przegląd dzieł artystów cierpiących na różne schorzenia. (Rebeyrolle, Rothko, Soulages, Schiele, Motherwell, Twombly, Bacon, Kline, Jorn, Zao Wuki, Utermohlen)