Jakie znaczenie ma pamięć w sztuce?

David Freedberg analizuje znaczenie pamięci emocjonalnej i deklaratywnej w interpretacji dzieł sztuki. Jednym z omawianych przez niego obrazów jest tablicowe przedstawienie „Zdjęcie z krzyża” Rogiera van der Weydena. Badacz zwraca uwagę na mimikę twarzy i gesty postaci przedstawionych na płótnie. David Freedberg, „Memory in Art: History and the Neuroscience of Response”, in: S. Nalbantian, P.M. Matthews and J.L. Czytaj dalej →

John Hyman i jego krytyczny głos w sprawie neuroestetyki

Profesor estetyki na Uniwersytecie Harvarda krytycznie wypowiada się o teorii Ramachandrana i Hirsteina nazywając ją „Teorią Słonecznego Patrolu” (Baywatch Theory). Hyman John, Art and Neuroscience, [w:] Beyond Mimesis and Convention, Boston Studies in the Philosophy of Science, ed. by Roman Frigg, Matthew Hunter, Boston 2010, s. 245-263. >Źródło<

Czym jest diagnozowanie płótna?

Dr Piotr Przybysz i dr Piotr Markiewicz szukają źródeł geniuszu i talentu artystycznego w różnego rodzaju chorobach. Badacze poddają analizie między innymi dzieła El Greco, Moneta i Goi. Polecamy refleksję nad diagnozowaniem płótna w kategoriach metodologii badań nad sztuką. Przybysz Piotr, Markiewicz Piotr, Sztuka tworzenia, „Charaktery” 2007, nr 10, s. 46-51. >źródło< Załączamy przegląd dzieł artystów cierpiących Czytaj dalej →

Czym jest biohumanistyka?

Polecamy tekst „fundacyjny” biohumanistyki – perspektywy łączącej biologię, filozofię, historię nauki i socjologię. Stotz Karola, Griffiths E. Paul, Biohumanities: rethinking the relationship between biosciences, philosophy and history of science, and society, „The quarterly review of biology” 2008, nr 38, s. 37-45. >Źródło<

Czym jest neuro-historia sztuki?

Oto kilka informacji podstawowych: Zapis wywiadu przeprowadzonego w 2008 roku dla TATE przez Erica Fernie z twórcą pojęcia neuroarthistory, Johnem Oniansem:”Neuro ways of seeing Neuroarthistory”, by John Onians, Eric Fernie. Sumarycznie i poprawnie opisane hasło „neuro-historia sztuki” na Wikipedii.