Manifest neurohistorii sztuki

Publikujemy manifest prezentowany pierwszego dnia Spotkania Naukowego. Jako organizatorzy postanowiliśmy wyrazić nim nasze oczekiwania w stosunku do warsztatu badacza i interpretatora sztuki. W manifeście znaleźć można także kilka ogólnych kwestii dotyczących metodologii badań humanistycznych i związanych z nią problemów instytucjonalnych. Manifest jest zbiorem postulatów, których spełnienie jest konieczne jeśli chcemy myśleć o prowadzeniu badań trans/multidyscyplinarnych. Czytaj dalej →

W stronę kognitywnej historii obrazu: od zwrotu ikonicznego do estetyki neuronalnej

Polecamy kolejne wystąpienie dotyczące zwrotu kognitywnego i jego konsekwencji w historii sztuki. Profesor Barbara Stafford bada wybrane przykłady sztuki nowoczesnej oraz XVIII-wieczne angielskie malarstwo romantyczne (np. J. Reynolds, G. Romney) w kontekście problemów formalnych. Do swojej analizy wykorzystuje narzędzia wytworzone w laboratorium neuroestetycznym. Badaczka stara się wskazać konieczność łączenia badań historycznych i kontekstowych z odkryciami nauk kognitywnych. Jako jednego Czytaj dalej →

Portrety choroby Williama Utermohlena

Neuronauka umożliwia interpretację wielu dzieł sztuki, rozbudowując dotychczasową wiedzę na ich temat. W historii sztuki znajdziemy jednak takie obrazy, dla których ta metoda jest wręcz konieczna. Jednym z lepiej znanych przykładów jest twórczość chorego na Alzheimera artysty, Williama Utermohlena. Poniżej zamieszczamy katalog z retrospektywnej wystawy pt. „The Later Works of William Utermohlen: 1995-2000”. Znajdziemy tam Czytaj dalej →

„Osiem praw doświadczenia estetycznego”

Tekst Ramachandrana i Hirsteina to podstawowa lektura zarówno dla kognitywisty, jak i neuro-historyka sztuki. Polecamy artykuł jako wprowadzenie do wspólnej problematyki neurofizjologii i estetyki. Zachęcamy do krytycznych komentarzy, które nasuną się każdemu historykowi sztuki już po przeczytaniu drugiej strony. William Hirstein, Ramachandran Vilayanur, Nauka wobec zagadnienia sztuki, [w:] Mózg i jego umysły,  red. Wioletta Dziarnowska, Czytaj dalej →

Czym jest diagnozowanie płótna?

Dr Piotr Przybysz i dr Piotr Markiewicz szukają źródeł geniuszu i talentu artystycznego w różnego rodzaju chorobach. Badacze poddają analizie między innymi dzieła El Greco, Moneta i Goi. Polecamy refleksję nad diagnozowaniem płótna w kategoriach metodologii badań nad sztuką. Przybysz Piotr, Markiewicz Piotr, Sztuka tworzenia, „Charaktery” 2007, nr 10, s. 46-51. >źródło< Załączamy przegląd dzieł artystów cierpiących Czytaj dalej →

Niecodzienny panel dyskusyjny o sztuce, emocjach i neuronach lustrzanych

Uczestnicy panelu: Suzanne Anker, Francis Baudry, David Freedberg,  Vittorio Gallese, Edward Nersessian,  Barbara Stafford. Tytuł spotkania: „Eye of the Beholder”. Miejsce: Philoctetes Center of For The Multidyscyplinary Study Of The Imagination, 23.04.2007. Polecamy wszystkim zainteresowanym, w szczególności historykom sztuki.