Call for „records” Perception-oriented research on art

Tytuł: Percepcyjnie zorientowane badania nad sztuką Rodzaj: audiowizualna monografia naukowa Redakcja: dr Łukasz Kędziora oraz prof. ASP, dr hab. Dorota Folga-Januszewska Wydawnictwo: Muzeum Okręgowe w Toruniu Finansowanie: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Idea Z przyjemnością ogłaszamy nabór abstraktów do monografii pt. Percepcyjnie zorientowane badania nad sztuką. Multimedialny charakter publikacji wynika zarówno z jej tematyki, jak i formy. Czytaj dalej →

Opublikowano w Info

The first selected and interactive bibliography on art history and neuroscience!

J. Onians, Ł. Kędziora, Basic bibliography on art history and neuroscience, Norwich-Toruń 2017 [academia.edu]   Licence This document is subject to Open Access policy. All photographs in this document belong to the public domain. Software requirements Recommended PDF readers: Adobe Acrobat Reader DC, Okular, Foxit Reader. Funding Project co-financed by The De Brzezie Lanckoroński Foundation. Czytaj dalej →

John Onians w Polsce, promocja książki „From Museum Critique to the Critical Museum”

Od końca XIX wieku muzeom zarzuca się uwikłanie w imperializm i kolonializm; traktuje się jako ostoje patriarchalizmu, homofobii, ksenofobii i szowinizmu. Krytykuje się je albo za zbytni elitaryzm, albo postępującą komercjalizację. Co należałoby więc zrobić, by przekształcić muzeum w miejsce otwarte, krytyczne, aktywnie wspierające zmianę społeczną? Zapraszamy na promocję opublikowanej w tym roku książki From Czytaj dalej →

Opublikowano w Info

Dlaczego „neuro-historia sztuki”?

Współczesna humanistyka pełna jest pomysłów na „nowe” podejście do problemów badawczych – nowy paradygmat. Pośród wielu twórczych rozwiązań pojawiają się również te, które silnie związane są z naukami przyrodniczymi. Trend ten wpisuje się w zjawisko opisywane przez Piotra Przybysza jako „kognitywizację wielu problemów rozwiązywanych do tej pory za pomocą środków tradycyjnej humanistyki i nauk społecznych”. Nauki, Czytaj dalej →

Opublikowano w Info