The first selected and interactive bibliography on art history and neuroscience!

J. Onians, Ł. Kędziora, Basic bibliography on art history and neuroscience, Norwich-Toruń 2017 [academia.edu]   Licence This document is subject to Open Access policy. All photographs in this document belong to the public domain. Software requirements Recommended PDF readers: Adobe Acrobat Reader DC, Okular, Foxit Reader. Funding Project co-financed by The De Brzezie Lanckoroński Foundation. Czytaj dalej →

Polecam książkę Wizualność dzieła sztuki…

Ze wstępu: „Problem wykorzystania wyników badań neuroestetycznych w interpretacji i analizie obrazów nie został, jak dotąd, poruszony przez żadnego polskiego historyka sztuki. Zastanawiając się nad tym faktem, postanowiłem odpowiedzieć na pytanie, dlaczego właśnie historycy sztuki i kulturoznawcy nie podejmują tak interesującego i aktualnego tematu. Odpowiedź okazała się na tyle złożona, że przekształciłem ją w rozbudowaną Czytaj dalej →

Zaburzenia neurologiczne u sławnych artystów

Tym razem udostępniamy pierwszy z trzech tomów publikacji opisującej wpływ zaburzeń psychicznych na twórczość słynnych muzyków, pisarzy, plastyków i filozofów. W niniejszym tomie możemy przeczytać między innymi o Gustavie Flaubercie, Edgarze Alanie Poe, Immanuelu Kancie, Robercie Schumannie i Vincencie van Goghu.   Neurological Disorders in Famous Artists, ed. by Julien Bogousslavsky, Francois Boller, „Frontiers of Neurology and Czytaj dalej →