Badania okulograficzne a uniwersalność sztuki abstrakcyjnej (en)

Czy można zweryfikować tezę historyczno-artystyczną za pomocą badań okulograficznych? Polecam tekst autorstwa wiedeńskich badaczy, w którym postanowili zmierzyć się z tezą mówiącą o tym, że „sztuka abstrakcyjna jest powszechnie zrozumiałym i niezależnym od kontekstów kulturowych, politycznych i historycznych językiem wyrazu”. Zapraszam do dyskusji o tym, czy badaczom udało się osiągnąć cel.

Is it possible to verify the thesis from art history through eye-tracking research? I recommend the article of three researchers form Vienna. They try to challenge with thesis that  „(…)abstract art was considered as universally comprehensible and independent of cultural, political or historical contexts.” I invite everyone to discussion about this controversial idea.

H. Brinkmann, L. Commare, H. Leder, R. Rosenberg, Abstract Art as a Universal Language?, Leonardo, t. 47, nr 3, 2014, s 256-257.

>Źródło<