Tematy warsztatów i prowadzący

UWAGA! Zmiany w harmonogramie warsztatów.

 • 12:00-13:30 – prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska (UKSW)
  • Bodziec niejednoznaczny. Wprowadzenie do neuromuzeologii – emocje i pamięć.”
  • Pojęcie bodźca niejednoznacznego ma długą historię, wiąże się z problemem iluzji i odpowiedzi na stawiane już w starożytności pytanie: co naprawdę widzimy, a co wiemy, iż należy zobaczyć, jak rekonstruujemy w wyobraźni poszczególne widziane elementy, jak składamy je w całość i jak tę całość rozumiemy. Z pozycji neuropercepcji opisał to zjawisko Semir Zeki (The Neurology of Ambiguity, „Consciousness and Cognition”, 13, 2004, s. 173-196).
   Doświadczenia artystów i kuratorów wystaw pokazują, że pojęcie bodźca niejednoznacznego obecne przy zastosowaniu niemal wszystkich technik i mediów artystycznych ważne jest nie tylko w samej sztuce, ma równie doniosłe znaczenie w procesie organizacji wystaw. Kurator organizujący wystawę prawie zawsze może dać do dyspozycji widzowi kilka różnych rozwiązań, innymi słowy, może widza „zmusić” do myślenia wprowadzając go w stan niepewności.
   Przedmiotem zajęć warsztatowych będzie poszukiwanie sposobów budowania bodźców niejednoznacznych. Po krótkim wprowadzeniu i prezentacji, uczestnicy w grupach będą mieli za zadanie stworzyć (narysować/namalować/ sfilmować/ sfotografować lub użyć innych sposobów ekspresji) niewielkie aranżacje odnoszące się do „czytania” pozornie sprzecznych, a w istocie bliskich, a przez to przyciągających uwagę i zapadających w pamięć – „ekspresji obrazowych”, wyrażonych np. takimi pojęciami jak:
   •    WKLĘSŁY/WYPUKŁY; ZA DUŻY/ZA MAŁY;
   •    KOMICZNY/DRAMATYCZNY; WESOŁY/SMUTNY;
   •    ZIELONY/CZERWONY; ŻÓŁTY/NIEBIESKI
   •    ISTNIEJĄCY/NIEISTNIEJĄCY, OBECNY/NIEOBECNY
   Powstałe prace trzeba będzie następnie „wyeksponować
 • 14:00-15:30 – dr Piotr Markiewicz, mgr Łukasz Kędziora (UAM)
  • „Diagnozowanie płótna”
 • 16:00-17:30 – dr Tomasz Komendziński, mgr Małgorzata Baka-Theis (UMK)
  • „Sensomotoryka tańca afrykańskiego”

Szczegółowy zakres tematyczny zostanie podany wkrótce.

Dodaj komentarz