Warsztaty

21 czerwca 2013 r., godz. 12:00-17:30
LabSen, CSW Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 13

WARSZTATY to część spotkania naukowego poświęcona wspólnym eksperymentom historyków sztuki, badaczy tańca oraz kognitywistów i filozofów. Formuła warsztatów wymaga udziału dwóch badaczy o różnych (uzupełniających się) kompetencjach. Zabieg ten ma na celu zbliżenie do siebie różnych dziedzin, a co ważniejsze, wzajemne zrozumienie metod badawczych.

WSTĘP WOLNY!

Tematy warsztatów i prowadzący
Zapisy

 

 

Dodaj komentarz