Program

21 czerwca 2013, 9:30-18:40, Kino Centrum, CSW Toruń,
ul. Wały gen. Sikorskiego 13

KONFERENCJA NAUKOWA „Neuro-historia sztuki?” odbędzie się w formie seminarium, prelegenci wygłoszą referaty (ok. 20 minut), po których nastąpi dyskusja z udziałem publiczności.

Program [pdf]

9:30-10:00 rejestracja uczestników

Blok I: 10:00-12:00

Sławomir Michalak (Uniwersytet Medyczny, Poznań), Obraz dystonii w sztuce i jej znaczenie w rozwoju „dysartii” u artystów
Jan Jabłonka (Uniwersytet Warszawski), Patrzeć nie znaczy widzieć
Jan Garstka (Uniwersytet Warszawski), Rola fizjologii układu wzrokowego w odbiorze kolorów i kontrastów barw
Sebastian Gawłowski (Uniwersytet Warszawski), Zbrukane widzenie. Próba neuroestetycznej interpretacji myśli i twórczości artystycznej Władysława Strzemińskiego
Tomasz Oleksy, Anna Wnuk (Uniwersytet Warszawski), Poszerzone znaczenie miejsca – wpływ ucielesnionego doświadczenia historycznego na kształtowanie się związków z miejscem
DYSKUSJA

12:00-12:20 przerwa kawowa

Blok II: 12:20-14:00
Aleksandra Kargul (UAM, Poznań), Zmysłowość płótna, czyli o problemie erotyzmu w sztuce
Agnieszka Bandura (Uniwersytet Wrocławski), Bodziec? Fakt estetyczny? Zjawisko? O przedmiocie estetyki eksperymentalnej i jej metodach
Małgorzata Dancewicz (Uniwersytet Wrocławski), Zastosowanie neuronauki w sztukach performatywnych na przykładzie Mariny Abramović i Marty de Menezes
Anna N. Nawrot (Uniwersytet Łódzki), Sztuka i trauma. Studium procesu percepcji i interpretacji aktu przez kobiety po mastektomii
DYSKUSJA

14:00-15:00 LUNCH

Blok III: 15:00-16:40
Magdalena Nowak (SNS PAN i MN, Warszawa), Teoria empatii, devotio moderna i neurony lustrzane. Analiza cyklu The Passions Billa Violi
Maja Zawierzeniec (Szkoła Wyższa Wszechnica Polska, Warszawa; Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW, Warszawa), Młoda sztuka we współczesnym Meksyku
Maciej Zdanowicz (ASP, Łódź), Psychofizjologiczny aspekt dzieła „Linii rytmicznych” Wacława Szpakowskiego – studium przypadku
Ewa Sobiecka (KUL, Lublin), Sztuka synestetyczna?
DYSKUSJA

16:40-17:00 przerwa kawowa

Blok IV: 17:00-18:40
Kalina Kukiełko-Rogozińska (WSH, Szczecin), Ciało elektronicznie przedłużone – natura, (bio)sztuka i medycyna
Adam Zemełka (UMK, Toruń), Psychologia sztuki pogranicza w świetle kognitywnej socjologii historycznej na przykładzie grecko-buddyjskiej sztuki Gandhary
Julia Pronobis (UMK, Toruń), „Dzieło otwarte” w percepcji neuroestetycznej. Zagadnienia konserwatorskie i muzealnicze
Łukasz Kędziora (Poznań), Neuro-historia sztuki jako kontynuacja i aktualizacja myśli Rudolfa Arnheima
DYSKUSJA

Podsumowanie i zakończenie Spotkania Naukowego

Dodaj komentarz