Konferencja

21 czerwca 2013 r., godz. 9:30-19:00
Kino Centrum, CSW Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 13

Rejestracja i informacje
Program

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych studentów, doktorantów i pracowników naukowych do udziału w konferencji naukowej.
Konferencja przewidziana jest wokół proponowanej problematyki:

• Metodologiczne powiązanie humanistyki (historii sztuki) z naukami ścisłymi, wykorzystanie neuroestetyki do badań nad sztuką.
• Studia przypadków – dzieł sztuki, zjawisk historyczno-artystycznych, biografii artystów.
• Budowanie interdyscyplinarnych/multikompetencyjnych zespołów badawczych.
• Neuroestetyka a psychologia percepcji (Arnheim, Gombrich, Belting etc.).
• Sztuka transgeniczna i bio-art.
• Percepcja sztuki jako proces neurobiologiczny.

RADA NAUKOWA:

Dr hab. Tomasz de Rosset, prof UMK
Dr hab. Elżbieta Pilecka, prof. UMK
Dr Tomasz Komendziński (UMK)
Dr Piotr Przybysz (UAM)