Otwarta bibliografia

Udostępniamy bibliografię, którą można uzupełniać poprzez dodawanie nowych propozycji do sekcji „dodaj komentarz”. Po zaakceptowaniu przez administratora, wpis znajdzie się w zbiorczej bibliografii.  Pdf/bibliografia Zachęcamy także do przysłania adresów i źródeł do tekstów na tematy związane z profilem Spotkania Naukowego, które będziemy mogli zamieścić w naszym Repozytorium.

Pytania do panelistów

Zapraszamy do aktywnego współtworzenia strony! Uruchomiliśmy możliwość zadawania pytań naszym panelistom. Najciekawsze z nich zostaną odczytane podczas panelu dyskusyjnego (20 czerwca). Pytania prosimy zamieszczać w sekcji „dodaj komentarz”. Wątki wzbudzające największe zainteresowanie rozszerzymy do postaci osobnych postów. >Pytania do panelistów<

John Hyman i jego krytyczny głos w sprawie neuroestetyki

Profesor estetyki na Uniwersytecie Harvarda krytycznie wypowiada się o teorii Ramachandrana i Hirsteina nazywając ją „Teorią Słonecznego Patrolu” (Baywatch Theory). Hyman John, Art and Neuroscience, [w:] Beyond Mimesis and Convention, Boston Studies in the Philosophy of Science, ed. by Roman Frigg, Matthew Hunter, Boston 2010, s. 245-263. >Źródło<

Czym jest diagnozowanie płótna?

Dr Piotr Przybysz i dr Piotr Markiewicz szukają źródeł geniuszu i talentu artystycznego w różnego rodzaju chorobach. Badacze poddają analizie między innymi dzieła El Greco, Moneta i Goi. Polecamy refleksję nad diagnozowaniem płótna w kategoriach metodologii badań nad sztuką. Przybysz Piotr, Markiewicz Piotr, Sztuka tworzenia, „Charaktery” 2007, nr 10, s. 46-51. >źródło< Załączamy przegląd dzieł artystów cierpiących Czytaj dalej →

Niecodzienny panel dyskusyjny o sztuce, emocjach i neuronach lustrzanych

Uczestnicy panelu: Suzanne Anker, Francis Baudry, David Freedberg,  Vittorio Gallese, Edward Nersessian,  Barbara Stafford. Tytuł spotkania: „Eye of the Beholder”. Miejsce: Philoctetes Center of For The Multidyscyplinary Study Of The Imagination, 23.04.2007. Polecamy wszystkim zainteresowanym, w szczególności historykom sztuki.