Czym jest biohumanistyka?

Polecamy tekst „fundacyjny” biohumanistyki – perspektywy łączącej biologię, filozofię, historię nauki i socjologię. Stotz Karola, Griffiths E. Paul, Biohumanities: rethinking the relationship between biosciences, philosophy and history of science, and society, „The quarterly review of biology” 2008, nr 38, s. 37-45. >Źródło<

Czym jest i jak powstała neuromuzeologia?

Dwa artykuły dr hab. Doroty Folgi-Januszewskiej, prof UKSW o powstaniu neuromuzeologii i jej  wpływie na muzealnictwo i sposób myślenia o sztuce. Dorota Folga-Januszewska, Muzeologia neuronalna. Inne spojrzenie na muzeum XXI wieku, w: Muzeum XXI wieku. Teoria i praxis, Materiały konferencji, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno, 25-26 listopada 2009, Gniezno 2010, s. 29-35. >Źródło< Dorota Folga-Januszewska, Po co nam muzea? O Czytaj dalej →