Czym jest neuro-historia sztuki?

Oto kilka informacji podstawowych: Zapis wywiadu przeprowadzonego w 2008 roku dla TATE przez Erica Fernie z twórcą pojęcia neuroarthistory, Johnem Oniansem:”Neuro ways of seeing Neuroarthistory”, by John Onians, Eric Fernie. Sumarycznie i poprawnie opisane hasło „neuro-historia sztuki” na Wikipedii. 

Dlaczego „neuro-historia sztuki”?

Współczesna humanistyka pełna jest pomysłów na „nowe” podejście do problemów badawczych – nowy paradygmat. Pośród wielu twórczych rozwiązań pojawiają się również te, które silnie związane są z naukami przyrodniczymi. Trend ten wpisuje się w zjawisko opisywane przez Piotra Przybysza jako „kognitywizację wielu problemów rozwiązywanych do tej pory za pomocą środków tradycyjnej humanistyki i nauk społecznych”. Nauki, Czytaj dalej →

Opublikowano w Info