John Onians w Polsce, promocja książki „From Museum Critique to the Critical Museum”

Od końca XIX wieku muzeom zarzuca się uwikłanie w imperializm i kolonializm; traktuje się jako ostoje patriarchalizmu, homofobii, ksenofobii i szowinizmu. Krytykuje się je albo za zbytni elitaryzm, albo postępującą komercjalizację. Co należałoby więc zrobić, by przekształcić muzeum w miejsce otwarte, krytyczne, aktywnie wspierające zmianę społeczną?

Zapraszamy na promocję opublikowanej w tym roku książki From Museum Critique to the Critical Museum (Od krytyki muzeum do muzeum krytycznego, Ashgate 2015) pod redakcją Piotra Piotrowskiego i Katarzyny Murawskiej-Muthesius. Podczas spotkania w Muzeum POLIN odbędzie się dyskusja w formie okrągłego stołu z udziałem części autorów. Zastanowią się oni, w jaki sposób muzea mogą angażować się w debatę o najważniejszych i najbardziej kontrowersyjnych kwestiach dotyczących współczesnego społeczeństwa.

 

Więcej na stronie

Opublikowano w Info